QHSE.be

QHSE

De afkorting QHSE staat voor Quality, Health, Safety and Environment wat in het Nederlands betekent Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu

Preventie, waarom?
Een belangrijk reden om aan preventie te doen, is het economische aspect. Een preventie- en veiligheidsbeleid wekken al snel de indruk tijdrovend te zijn en veel geld te kosten. Nochtans is het tegendeel waar. Een bedrijf dat zijn risico's niet onder controle houdt, zet de deur open voor storingen, tijdverlies, kwaliteitsverlies en dus ook voor geldverspilling.

De effecten van het ongeval zijn voelbaar in heel de organisatie en hebben een gevoelige impact op het gehele productieproces. Geen aandacht besteden aan preventie kost tijd, veel tijd.
Met andere woorden: arbeidsongevallen kosten geld, veel geld. Een vaak gehoord argument is: we zijn daarvoor toch verzekerd. Dat klopt, maar het is wel de onderneming die de premie betaalt. En dat die premie de hoogte ingaat na zware en/of herhaaldelijke ongevallen, valt te verwachten.

Bovendien betaalt de arbeidsongevallenverzekeraar slechts een gedeelte van de rekening. Kosten zoals niet-productieve tijd, kosten om uitrusting te vervangen, machines te herstellen of de opleiding van een vervanger vallen volledig ten laste van de onderneming. Een indicatie: per euro die de verzekeraar uitbetaalt, heeft de werkgever zelf nog 4,5 euro aan niet gedekte kosten.

Een ander, niet onbelangrijk aspect waarom u aan preventie zou doen is het verhinderen van strafrechtelijke vervolging. Aangezien iedere werkgever, van zodra er één medewerker in dienst is, wettelijk verplicht is een welzijnsbeleid te voeren ter bevordering en bescherming van de veiligheid en het welzijn van zijn medewerker, houdt dit ook in dat er een strafrechtelijke vervolging kan plaatsvinden als er zware inbreuken worden vastgesteld. Inbreuken op de wetgeving 'welzijn op het werk' behoren immers tot het strafrecht.

  Deze wettelijke verplichting is vastgelegd in de Welzijnswet van 1996, en de verdere uitwerking hiervan is terug te vinden in ARAB, Codex en diverse Koninklijke besluiten. De activiteiten die de werkgever op touw moet zetten om het welzijn op het werk te verbeteren, moeten kaderen in een beleid: het dynamisch risicobeheersingsysteem.
  Het dynamisch risicobeheersingsysteem is de manier om het preventiebeleid binnen de onderneming planmatig en volgens een bepaald systeem aan te pakken (KB Beleid, art 3). Volgens de welzijnswet, art 4, moet de werkgever zorg dragen voor het welzijn van zijn medewerkers. Het begrip welzijn wordt in dit artikel afgebakend tot volgende zeven domeinen, die het onderwerp uitmaken van het risicobeheer.
  1: arbeidveiligheid;
  2: de bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk;
  3: de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst (seksueel) gedrag op het werk;
  4: de ergonomie;
  5: de arbeidshygiene;
  6: de verfraaiing van de arbeidsplaatsen;
  7: de maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu, wat betreft hun invloed op de punten 1 tot 6;

  Bij het opzetten en het uitvoeren van het dynamisch risicobeheersingsysteem moet met deze 7 domeinen rekening gehouden te worden.

Website niet zichtbaar? Draai je mobiel toestel 90 graden of bekijk op hogere resolutie.
Copyright © 2015 All rights Reserved | Bruno Samyn -bs-projects

WIE BEN IK

Wie ben ik ?

QHSE.BE is opgericht door Bruno Samyn, freelance preventieadviseur, veiligheidscoördinator en kwaliteitscoördinator.

Als interne preventieadviseur bij Imtech Traffic & Infra deed ik heel wat ervaring op, hierdoor kan ik nu als freelance preventieadviseur klanten in gans Vlaanderen bijstaan.

QHSE.be is geen externe dienst preventie & bescherming op het werk. Wel bieden wij u een ideale oplossing voor uw probleem binnen uw organisatie of project.

Heb je vragen aarzel dan niet om contact op te nemen.

  Ervaring:
  - 5 jaar interne preventieadviseur bij Imtech Traffic & Infra
  - 1 jaar preventieadviseur bij BERLE NV (+ behalen VCA*)

  Projectervaring:
  - TMB LIVAN 1 ( project Imtech/Denys) aanleg prémetro;
  - TMB TOTAL OPTARA ( project Joulz/Imtech);
  - TMB Elia (Zurenborg, Lier, Obourg, Herentals, Gent Nieuwe Vaart, Fontaine l'Evêque…);
  - TMB Aquafin (meerder werven);
  - TMB Stelplaats Oostende;

Website niet zichtbaar? Draai je mobiel toestel 90 graden of bekijk op hogere resolutie.
Copyright © 2015 All rights Reserved | Bruno Samyn -bs-projects

WAT DOEN WE

Wat doen we ?

Advies en begeleiding

Uw bedrijf moet het tijdelijk zonder interne preventieadviseur (IPA) stellen of u heeft geen fulltime IPA en u wilt toch in orde zijn met de wetgeving, wij kunnen je helpen...

Veiligheid

Heb je nood aan een risico inventarisatie of kom je voor een gevaarlijke situatie te staan waar je geen oplossing voor vindt, moet er een (bijna-)ongeval of incident onderzocht worden, of een omstandig verslag worden opgemaakt, wij kunnen je helpen...

VCA

Wil je als bedrijf een VCA* of VCA** behalen en weet je niet hoe je eraan moet beginnen, wij kunnen je helpen van A tot Z om je certificaat te behalen ...

Veiligheidcoördinatie

Het aanstellen van een veiligheidscoördinator is een verplicht gegeven bij particuliere nieuwbouw en tijdelijke en mobiele bouwplaats, wij kunnen je helpen ...

Audits / werkplekinspecties

Beter voorkomen dan genezen. Uw werknemers en leidinggevenden worden bedrijfsblind, zien de risico's niet meer, wij kunnen op regelmatige basis audits uitvoeren op jullie projecten ...

Kwaliteit

In grotere organisaties worden afwijkingen niet meer goed gezien, klanten raken voor sommige afdelingen meer op afstand en de uitwisseling van informatie wordt al snel veel ingewikkelder, wil je een hogere kwaliteit leveren, contacteer ons dan ...

Website niet zichtbaar? Draai je mobiel toestel 90 graden of bekijk op hogere resolutie.
Copyright © 2015 All rights Reserved | Bruno Samyn -bs-projects

Contact

Contacteer ons

Info

QHSE.be - Bruno Samyn

Deinzestraat 20

B-9790 Wortegem Petegem

tel.: +32 473 85 91 27

BE0872.604.575

https://www.linkedin.com/in/brunosamyn

Openingsuren

maandag & vrijdag

zaterdag

zondag & feestdagen

8 am - 5 pm

9 am - 11 am

gesloten

Website niet zichtbaar? Draai je mobiel toestel 90 graden of bekijk op hogere resolutie.
Copyright © 2015 All rights Reserved | Bruno Samyn -bs-projects